Tag : norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

dreptul-muncii — 26.02.2023

Tribunalul București. Procedura de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților

Potrivit disp. art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005: „Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului...

Tags